Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Prawo oświatowe w praktyce nauczyciela – kurs dla nauczycieli kontraktowych

W trakcie odbywania stażu nauczyciel kontraktowy powinien poznać przepisy prawne dotyczące systemu oświaty. Świadomość prawna jest mu niezbędna do należytego wykonywania obowiązków zawodowych. Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego sprawdza m. in. umiejętność posługiwania się przepisami prawnymi w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. Zajęcia pozwalają skatalogować przepisy prawne, które regulują praktykę szkolną. W drugiej części polegają na rozwiązywaniu przykładowych kazusów; wyposażają nauczyciela w umiejętności warsztatowe niezbędne do rozumienia i stosowania przepisów w pracy w szkole.

Zajęcia prowadzi mgr Wojciech Pogasz, radca prawny specjalizujący się w prawie oświatowym, Członek Zarządu Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS”, uczestnik komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powoływanych przez Fundację w toku postępowań o awans zawodowy nauczycieli.

Kurs trwa 6 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 80 zł