Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Literatura dla dzieci i młodzieży na lekcjach języka polskiego

Polonisto! Czy wiesz, co czytają Twoi uczniowie? Czy wiesz, jak im pomóc wybrać wartościową lekturę? Czy wiesz, jak wykorzystać literaturę dla dzieci i młodzieży w procesie dydaktycznym?

W trakcie warsztatów poruszane będą między innymi zagadnienia:

Zajęcia prowadzi dr Dorota Osięgłowska, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. Jest badaczem literatury dla dzieci i młodzieży, autorką wielu publikacji, prowadzi ćwiczenia z dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów polonistyki.

Kurs trwa 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 120 zł