Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Interpretacja malarstwa

Zajęcia poświęcone są licznym i różnorodnym relacjom literacko-malarskim; koncentrują się wokół fascynacji i obsesji twórczych trapiących artystów wszystkich epok, z uwzględnieniem wiedzy z zakresu historii estetyki i sztuk plastycznych. Zajęcia syntetyzują wiedzę o kulturze staropolskiej, romantycznej, młodopolskiej i współczesnej; pozwalają nabyć umiejętności „czytania obrazów” i rozbudzić wrażliwość estetyczną.

Ramowy plan zajęć:

Kurs prowadzi dr Aneta Grodecka, adiunkt w Zakładzie Dydaktyki na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu z kilkunastoletnim stażem pracy w zawodzie nauczyciela języka polskiego, autorka wielu książek i artykułów (m.in. Słownik pisarzy i dzieł współczesnych, Warszawa 2000; Uczeń z wyobraźnią. Ćwiczenia z analizy tekstów kultury, Sopot-Poznań 2003); od kilku lat prowadzi dla studentów polonistyki zajęcia fakultatywne Związki literatury i sztuk plastycznych. Przygotowuje rozprawę habilitacyjną na temat polskich wierszy o malarstwie.

Kurs trwa 10 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 150 zł