Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Informatyczne narzędzia prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania - seminarium dla kadry zarządzającej

Czy szkoła może prowadzić dokumentację nauczania w formie elektronicznej? Jak pokonać techniczne i prawne bariery? Jak wybrać właściwy program komputerowy?

Zajęcia oparte są na praktycznych doświadczeniach, wynikających z zastosowania w prowadzonych przez Fundację szkołach specjalnie zbudowanej sieci informatycznej do prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, w tym dziennika lekcyjnego.

Seminarium prowadzi mgr Witold Gromadzki, dyrektor niepublicznych szkół, prezes Fundacji Edukacji Społecznej „EKOS” w Swarzędzu.

Seminarium trwa 4 godziny.

Cena uczestnictwa : 70 zł