Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Pierwsza pomoc przedmedyczna w nagłych wypadkach i zachorowaniach

Nie da się uniknąć wypadków w szkołach. Każdy nauczyciel może spotkać się z koniecznością udzielenia pierwszej pomocy. Umiejętność postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia jest obowiązkiem prawnym nauczyciela.

Praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy poprowadzi dr Maria Barbara Sobczak – Retecka, ordynator szpitalnego oddziału ratunkowego w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu.

Kurs trwa 6 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 70 zł