Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Mnemotechniki w pracy nauczyciela z uczniem

Zewnętrzne egzaminy, kończące każdy etap kształcenia szkolnego, wymagają od ucznia coraz większych umiejętności myślenia słowno-pojęciowego, wnioskowania i myślenia logicznego, przyczynowo-skutkowego, wyobraźni i myślenia przestrzennego. Korzystanie z mnemotechnik staje się nieodzowne w procesie dydaktycznym. Zajęcia mają charakter praktycznych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają i wykonują proponowane ćwiczenia usprawniające potencjał intelektualny i możliwości poszczególnych funkcji umysłowych. Ćwiczenia mogą być przydatne zarówno w pracy z grupą, jak i z uczniem ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zajęcia prowadzi mgr Wioletta Michałek, trener mnemotechnik, nauczyciel w liceum i gimnazjum.

Kurs trwa 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 90 zł