Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Jak skutecznie planować proces dydaktyczny?

Co zrobić, żeby lekcje uwzględniały wszystkie wymagania egzaminacyjne i wymagania podstawy programowej? Jak zaplanować proces dydaktyczny i sprawdzić jego skuteczność? W jaki sposób krytycznie czytać opracowane przez wydawnictwa plany nauczania, jak i dlaczego je modyfikować? Zajęcia mają charakter warsztatowy i przeznaczone są dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych uczących w gimnazjum.

W programie warsztatów między innymi:

Kurs trwa: 10 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 150 zł

Zajęcia prowadzi mgr Anna Białobrzeska – nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i liceum, współautorka poradników metodycznych.