Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Prezentacja multimedialna w dydaktyce szkolnej

Prezentacja multimedialna jest coraz powszechniej stosowanym narzędziem wykorzystywanym w dydaktyce. Przygotowania prostej prezentacji możemy wymagać już od uczniów gimnazjum. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich nauczycieli, chcących wzbogacić swój warsztat o nowoczesne i atrakcyjne metody przekazywania i sprawdzania wiedzy. W programie zajęć między innymi:

Zajęcia prowadzi mgr Anna Białobrzeska – nauczyciel języka polskiego w gimnazjum i liceum, współautorka poradników metodycznych.

Kurs trwa: 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 120 zł