Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Edukacja wizualna w szkole. O uczeniu obrazem

Celem zajęć będzie przygotowanie do pracy z obrazem na lekcjach języka polskiego. Rozbudowana ikonosfera stała się codziennością współczesnej kultury. Warto postawić sobie pytanie: W jaki sposób wykorzystać atrakcyjność i powszechność obrazu do celów dydaktycznych?

W programie zajęć:

Zajęcia prowadzi dr Beata Gromadzka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, autorka programu i podręczników do liceum Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Prowadzi ćwiczenia z dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów polonistyki.

Kurs trwa 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 120 zł