Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Jak przygotować edukacyjny projekt interdyscyplinarny?

Warsztaty poświęcone opracowywaniu projektów łączących treści przedmiotowe z wymienionych dyscyplin. Warsztaty wynikają z idei kształcenia zintegrowanego, które służyć ma tworzeniu całościowego spojrzenia na kulturę.

W programie zajęć:

Zajęcia prowadzi dr Beata Gromadzka, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM w Poznaniu, autorka programu i podręczników do liceum Skąd przychodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Prowadzi ćwiczenia z dydaktyki literatury i języka polskiego dla studentów polonistyki.

Kurs trwa 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 120 zł