Fundacja Edukacji
Społecznej „EKOS”

Język i jego istota w czasach kryzysu komunikacyjnego. Nie tylko dla polonistów ...

Żyjemy w świecie kryzysu komunikacyjnego, maleje świadomość językowa, język ubożeje, a jednak pozostaje podstawowym narzędziem komunikacji w szkole. Jak świadomie posługiwać się językiem w relacjach z uczniami, jak nauczyć ich posługiwania się językiem i kultury dialogu? Jakie są niebezpieczeństwa i pułapki współczesnej komunikacji?

W programie zajęć między innymi:

Zajęcia prowadzi dr Jarosław Liberek, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierownik Telefonicznej Poradni Językowej UAM oraz sekretarz Oddziału Poznańskiego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego. Specjalizuje się w kulturze komunikacji, języku mediów i współczesnej polityki oraz problemie agresji werbalnej. Od wielu lat popularyzuje wiedzę o współczesnej polszczyźnie w Radiu „Merkury”, prowadzi wykłady dla nauczycieli i uczniów szkół średnich.

Kurs trwa 8 godzin.

Cena uczestnictwa w kursie: 120 zł