Wyniki egzaminów maturalnych - można się cieszyć!
Dodane przez witold_gromadzki dnia 10-07-2017 16:01:35
W tym roku zdawaliśmy 3 przedmioty na poziomie obowiązkowym, 9 na poziomie rozszerzonym oraz j. angielski na poziomie dwujęzycznym. Nasz średni wynik procentowy większości egzaminów jest najwyższy wśród szkół Poznania i powiatu poznańskiego - 116 szkół. Najlepiej zdaliśmy na poziomie podstawowym: j. angielski i j. polski (lepszy wynik z matematyki uzyskała jedna szkoła), na poziomie rozszerzonym najlepiej zdaliśmy: .....

Treść rozszerzona
.... na poziomie rozszerzonym najlepiej zdaliśmy egzaminy z: biologii, fizyki, geografii, historii i języka polskiego. Dwie szkoły zdały lepiej j. angielski, trzy chemię, a sześć matematykę i j. niemiecki. Na poziomie dwujęzycznym j. angielski lepiej zdały 3 szkoły, ale zauważyć warto, że na tym poziomie w naszym Liceum zdawało najwięcej uczniów. Wyniki z wszystkich egzaminów należą do najwyższej, dziewiątej, staniny.
Serdecznie gratuluję absolwentom i ich nauczycielom!

poz. podstawowy poz. rozszerzony poz. dwujęzyczny
j. ang. j. pol. mat. bio. chem. fiz. geo. his. j. ang. j. nie. j. pol. mat. j. ang.
99,85 80 82,31 73,1 71,75 70,33 88 86 89 84 92,5 56,67 89,43

Wyniki wszystkich szkół w Wielkopolsce publikuje OKE TUTAJ.