Kolejny wykład Szkolnej Akademii Myślenia
Dodane przez witold_gromadzki dnia 22-02-2018 14:34:08

Z wykładem: "Kto i dlaczego walczy o trybunały konstytucyjne?" przyjeżdża do nas prof. dr hab. Sławomira Wronkowska – Jaśkiewicz  sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Spotkanie rozpocznie się o godz. 14.00 w piątek 2.03 w sali wykładowej. Zapraszam wszystkich nauczycieli, licealistów i uczniów klas 3 gimnazjum. Udział należy potwierdzić na udostępnionym formularzu do środy 28.02.

Nasz gość jest bardzo silnie związany z Wielkopolską. Profesor urodziła się w Poznaniu i tu też ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1971 obroniła doktorat pod kierunkiem profesora Zygmunta Ziembińskiego, w 1982 uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na podstawie rozprawy Problemy racjonalnego tworzenia prawa, nagrodzonej I nagrodą w konkursie redakcji „Państwa i Prawa”. W 1995 prezydent Lech Wałęsa nadał jej tytuł profesora....

To było ważne spotkanie. Lekcja odpowiedzialnego patriotyzmu! Fotki TUTAJ.


Treść rozszerzona
.... Zainteresowania naukowe prof. Sławomiry Wronkowskiej-Jaśkiewicz koncentrują się na problemach teorii prawa oraz polityki prawa, zwłaszcza praw podmiotowych, zasad prawa (oraz ich roli w konstruowaniu i funkcjonowaniu systemu prawa), źródeł prawa, stosowania konstytucji, państwa prawa i redagowania tekstów prawnych.  Jest autorką kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu teorii i filozofii prawa oraz prawa konstytucyjnego, w szczególności dotyczących polityki tworzenia prawa oraz techniki legislacyjnej.

W latach 1988–2006 nieprzerwanie zasiadała w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W 1993 zorganizowała, a następnie kierowała aplikacją legislacyjną. Brała udział w opracowaniu zasad techniki prawodawczej. W 2008 powołana na przewodniczącą Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W 2010 została zgłoszona przez posłów Platformy Obywatelskiej na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego i 6 maja 2010 wybrana na ten urząd przez Sejm. Jej kandydaturę poparło 415 posłów przy 2 głosach przeciwnych i 13 wstrzymujących się. Pełniejszy biogram w Wikipedii znajdziemy TUTAJ.