Warsztaty terenowe z geografii.
Dodane przez dorota_indrzejczak dnia 12-06-2018 22:58:59

W niedzielę 10 czerwca grupa zapalonych geografów naszego liceum pod opieką prof. D. Indrzejczak udała się na trzydniowe zajęcia terenowe do Stacji Geoekologicznej UAM w Storkowie (Poj. Szczecineckie).

Pierwszego dnia pod okiem Kierownika Stacji p. prof. UAM dr hab. J. Szpikowskiego wykonywaliśmy pomiary przepływu wód rzeki Parsęty oraz jej dopływów. Pan Profesor zapoznał nas z programami badawczymi realizowanymi na terenie stacji oraz w zlewni górnej Parsęty. Zaprezentował stanowiska pomiarowe znajdujące się w jej pobliżu. Na koniec wysłuchaliśmy wykładu na temat środowisk polarnych na przykładach z Antarktydy i Spitsbergenu. ...

Zdjęcia


Treść rozszerzona

We wtorek pod okiem p. dr Grażyny Szpikowskiej wykonywaliśmy pomiary oraz pobór próbek wody w zlewni eksperymentalnej Chwalimskiego Potoku (wody powierzniowe i wody podziemne). Po powrocie do stacji przygotowywaliśmy próbki do analiz i pomiarów chemicznych. Na koniec w laboratorium hydrochemicznym odsączaliśmy wodę a następnie wykonywaliśmy pomiary m.in. pH wody oraz jej przewodności, oznaczaliśmy zawartość wybranych pierwiastków w wodzie. Trzeciego dnia zapoznalismy się z zagadnienaimi torfowisk na przykladzie Rezerwatu Przyrody "Bagno Kusowo".