ZASADY REKRUTACJI OD ROKU 2019/2020 OGŁOSZONE
Dodane przez wojciech_pogasz1 dnia 29-09-2018 20:37:55
W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że został ogłoszony regulamin przyjmowania do Liceum obowiązujący od roku 2019/2020. Dokument określa procedurę dotyczącą przyjmowania zarówno absolwentów gimnazjum - do liceum trzyletniego, jak i absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej - do liceum czteroletniego. Z dokumentu wynika także, że w Liceum będą tworzone klasy pierwsze z językiem angielskim - na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym - oraz z językem niemieckim jako drugim językiem obcym. Pełna treść regulaminu dostępna jest do pobrania w zakładce REKRUTACJA 2019/2020.