17-01-2019 16:33
Nawigacja
· Profile nauczania
· Jak zaplanowaliśmy rok szkolny?
· Jak oceniamy?
· Plan lekcji
· Dziennik elektroniczny
· Wykaz podręczników
· Egzaminy
· Warsztaty interdyscyplinarne
· Projekt edukacyjny
· Szkoła zimowa
· Kontakty zagraniczne
· Zajęcia pozalekcyjne
· Przedmioty na poziomie zaawansowanym
· Galeria
· Strona Główna
· Linki
· Szukaj
· Strona Startowa
· Ekosik
· Dokumenty szkolne
· Classroom
Rekrutacja 2019/2020
Profile nauczania
Wiecej o nas...
Regulamin przyjmowania do Liceum 3-letniego i 4-letniego
Wymagania egzaminacyjne
Przykładowe zadania
Potrzebne dokumenty
Jak do nas dojechać?
Wyniki matur
Wyniki 2005
Wyniki 2006
Wyniki 2007
Wyniki 2008
Wyniki 2009
Wyniki 2010
Wyniki 2011
Wyniki 2012
Wyniki 2013
Wyniki 2014
Media o nas ...
Piszą o nas...
Szkoła z klasą

Szkoła z klasą

Zadania przykładowe

Język polski

 1. Świat bez książek byłby ... – dokończ zdanie , sformułowaną tezę uzasadnij w formie rozprawki, powołując się na odpowiednie przykłady.
 2. TEKST I

  Zapytałeś mnie jaka korzyść z Ewangelii czytanej po grecku.
  Odpowiem, że przystoi abyśmy prowadzili
  Palcem wzdłuż liter trwalszych niż kute w kamieniu,
  Jak też abyśmy, z wolna wymawiając głoski,
  Poznawali prawdziwe dostojeństwo mowy.
  Przymuszonym uwagą, nie dalszy niż wczoraj
  Wyda się tamten świat, choć twarze cezarów
  Inne dziś na monetach. Ciągle trwa ten eon,
  Lęk i pragnienie te same, oliwa i wino
  I chleb znaczą to samo. Również chwiejność rzeczy
  Chciwej jak niegdyś cudów. Nawet obyczaje,
  Uczty weselne, leki, płacze po umarłych
  Różnią się tylko pozornie.
  I tak na każdej stronie wytrwały czytelnik
  Dwadzieścia wieków widzi jako dni dwadzieścia
  Kres mającego raz kiedyś eonu.

  Czesław Miłosz, Lektury

  1. W pierwszym wersie tekstu I znajduje się
   1. anafora.
   2. apostrofa.
   3. pytanie retoryczne.
   4. porównanie.
  2. Zdanie prawdziwe znajduje się w punkcie:
   1. Ewangelie są częścią Starego Testamentu.
   2. Ewangelia oznacza "Nowy Testament".
   3. Ewangelie są częścią Nowego Testamentu.
   4. Ewangelie zostały napisane przez Greków.
  3. "Twarze cezarów inne dziś na monetach"- najtrafniejszy komentarz do wypowiedzenia z tekstu III znajduje się w punkcie
   1. Dzisiaj posługujemy się banknotami.
   2. Inni władcy rządzą dziś światem.
   3. Na monetach pojawiają się orzeł i reszka.
   4. Monety zmieniają swój kształt i wagę.

Język angielski - poziom podstawowy

 1. Mieszkasz w Londynie. W następnym tygodniu planowałeś/planowałaś odwiedzić swoich znajomych Anglików w ich domu na wsi, ale przyjeżdża twoja rodzina z Polski i wizytę musisz odwołać. Napisz list do znajomych, w którym:
  • powiadomisz ich o sytuacji, w jakiej się znalazłeś/znalazłaś;
  • uzasadnisz konieczność pozostania wraz z rodziną w Londynie;
  • przeprosisz za zmianę planów;
  • zaproponujesz inny termin lub miejsce spotkania.
  Pamiętaj o zachowaniu odpowiedniej formy i stylu listu. Długość listu powinna wynosić od 120 do 150 słów. Oceniania jest umiejętność pełnego przekazania informacji, forma oraz poprawność i bogactwo językowe.
 2. I.Uzupełnij poniższe zdania.
  1.The plane will take off .............................. six o'clock.
  2.We usually watch TV ............................. the evening.
  3.He hasn't got a car so he came here ............................. foot.
  4.............................. I borrow your pen? I need to sign the documents.
  5.If you can't find the way, ask ............................. in the street.
  6.They used ............................. play football when they were young.
  7.............................. a lot of people in front of the building.
  8.If she ............................. a princess, she could marry a prince.
  9.If I ............................. him, I will tell him about it.
  10. I wish I ............................. more money. I could buy the computer.
  11. Where .............................you born?
  12. The children must .............................. out when they cross the road.
  13. I am .............................. forward to the weekend.
  14. Are .............................. Snowy Mountains in Queensland?
  15. My father was angry .............................. me when I got home late.
  16. While he was reading, he looked .............................. the meaning of all the new words in a dictionary.
  17. I .............................. after my mother. We're both blonde.
  18. I hate .............................. up early in the morning.
  19. He ought .............................. stop drinking
  20. Have you ............................. eaten frog's legs?

Język angielski - poziom rozszerzony

 1. Uzupełnij drugie zdanie zachowując sens pierwszego i wykorzystując słowo lub wyrażenia z nawiasu w niezmienionej formie.
  1.He got home and immediately turned the television on. (as soon as) ....................................................................... , he turned the television on.
  2.I read the story before the lesson so was bored. (already) I was bored because .......................................................................
  3.Take your time. It’s not necessary to rush. (need) Take your time. You ........................................................................
  4. I think it would be a good idea if I left. (better) I think I .......................................................................
  5.I thought the concert would be better than that. (good) The concert ....................................................................... I thought it would be.
  6.I’m going to get someone to repair the TV. (repaired) I’m going .......................................................................
  7.The trouble is, I like chocolate too much. (wish) I ....................................................................... so much.
  8.I can’t decide what to wear. (mind) I can’t ....................................................................... what to wear.
  9.They’ve built a school where the factory was. (used) There ...................................................................... where the school is now.
  10.I don’t believe she’s only fourteen. (can’t) She ....................................................................... fourteen.
 2. Uzupełnij poniższe teksty wyrazami z nawiasów w odpowiedniej formie.
  Collecting things
  Nowadays, you are more likely to hear laughter than serious comment when stamp-collecting is mentioned because it’s no longer _______________ (fashion). But lots of people are _______________ (enthusiasm) about collecting things and find it a _______________ (create) way to spend their time.
  Souvenirs from holiday _______________ (locate), whatever the country, are _______________ (particular) popular with collectors. So are household items with something special in common which makes them _______________ (attract), such as sugar spoons with engraved pictures, scarfs or _______________ (colour) mugs. Collecting things is a _______________ (social) activity – great for meeting new people – which may be why it’s said to have _______________ (psychology) benefits. It is relaxing and interesting _______________ (occupy).

  Easter Island
  Although Easter Island is famous for its _______________ (astonish) stone statues, very little is known about the _______________ (civilise) which produced them. _______________ (archaeology) believe that the statues were first put up by _______________ (colony) who arrived between the first and seventh centuries AD from _______________ (distance) islands to the north-west. They continued to make these _______________ (construct) for over a thousand years, possibly for _______________ (religion) reasons. The statues became larger and more_______________ (decorate) until about 1500, when _______________ (produce) suddenly stopped. By the time European _______________ (sail) arrived in 1722, the statue-making civilization had died out.

Biologia

 1. Korzeni wiązkowych nie mają:
  1. cebula i zboża,
  2. lilia i czosnek,
  3. ziemniaki i kapusta,
  4. trawy i tulipany.
 2. Skrzyżowano dwie rośliny grochu, przy czym jedna była homozygotą dominującą DD o kwiatach czerwonych, a druga była homozygotą recesywną o kwiatach białych.
  1. Podaj genotyp drugiej rośliny.
  2. Wykonaj krzyżówkę genetyczną dla pokolenia F 1
  3. Podaj w procentach ilość powstałych roślin o określonym fenotypie.

Chemia

 1. Zaproponuj doświadczenie pozwalajace odróżnić skałę wapienną od innej skały.
  1. Podaj słowny opis doświadczenia,
  2. zapisz obserwacje,
  3. napisz równania reakcji chemicznej,
  4. sformułuj wniosek
 2. Niestrawność powodowana jest nadmiarem kwasu w żołądku. Jaką wartość pH powinno mieć lekarstwo, które zmniejszyłoby dolegliwość?
  A. 2; B. 5; C. 7; D. 9

Fizyka

 1. Ciało o masie 25 kg porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym po powierzchni poziomej. Równolegle do podłoża działa na ciało siła o wartości 200 N. Ile wynosi sika tarcia jeżeli sika wypadkowa nadająca przyspieszenie ciału jest równa 150N? Przyjmując, że przyspieszenie ziemskie wynosi 10 N/kg, oblicz współczynnik tarcia kinetycznego.
 2. Zegar wahadłowy się spieszy. W związku z tym, aby go wyregulować, należy:
  1. skrócić długość wahadła
  2. zwiększyć długość wahadła
  3. odchylić wahadło o większy kąt
  4. Żadna z tych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Geografia

 1. Do którego kraju należy pojechać, aby zobaczyć wymienione miejsca i obiekty.
  A.Lazurowe Wybrzeże ......................................................................................
  B.Kapadocja ......................................................................................................
  C.jezioro Loch Ness .........................................................................................
  D.wielkie fiordy (np. Sogne Fiorden) ...............................................................
  E.jezioro Balaton .............................................................................................
  F.Wieża Eiffla ................................................................................................
  G.Mont Blanc ....................................................................................................
  H.Asyż ..............................................................................................................
 2. Na podstawie poniższych danych klimatycznych wykonaj następujące polecenia:

  Miejscowość


  I

  II

  III

  IV

  V

  VI

  VII

  VIII

  IX

  X

  XI

  XII

  Kijów

  t

  - 5,9

  - 5,2

  0,4

  7,5

  14,7

  17,8

  19,2

  18,7

  13,9

  7,5

  1,2

  -3,5

  o

  39

  38

  41

  45

  56

  72

  74

  66

  46

  44

  48

  41

  Kisangani

  t

  25,7

  25,4

  26,1

  26,2

  25,8

  25,2

  24,5

  24,7

  25,1

  25,2

  25,2

  25,1

  o

  53

  84

  178

  157

  137

  114

  132

  165

  183

  218

  198

  84

  t - średnia temperatura miesięczna w °C, o - miesięczne sumy opadów w mm

  1. Oblicz średnią roczną temperaturę powietrza dla powyższych miejscowości.

  2. Oblicz roczną sumę opadów dla powyższych miejscowości.

  3. Oblicz roczna amplitudę temperatur powietrza dla powyższych miejscowości.

  Miejscowość

  Średnia roczna

  temperatura powietrza

  Roczna suma

  opadów

  Roczna amplituda

  temperatur

  Kijów
  Kisangani
  1. Odpowiedz na poniższe pytania:

  a) Która z powyższych miejscowości (Kijów czy Kisangani) leży bliżej równika? ...............................................

  Jaki czynnik zadecydował o Twoim wyborze? .....................................................................................................

  b) W której z tych miejscowości jest wyższa roczna amplituda temperatur? ...........................................................

  Wyjaśnij przyczynę takiego stanu. ........................................................................................................................

  c) Podaj nazwy stref klimatycznych, na obszarze których leżą powyższe miejscowości:

  Kijów ........................................................................................................................................................................

  Kisangani ...................................................................................................................................................................

Historia

 1. Wskaż zdania fałszywe wpisując obok nich literę F.
  1. Mieszko I koronował się na króla Polski w 966 roku.
  2. Kazimierz Odnowiciel przeniósł stolicę z Gniezna do Warszawy.
  3. Bolesław Chrobry został królem Polski w 1025 roku.
  4. Bitwa pod Legnicą rozegrała się w roku 1241.
  5. Polska uległa rozbiciu dzielnicowemu na skutek testamentu Władysława Łokietka.
  6. Kazimierz Wielki był ostatnim władcą z dynastii Piastów.
 2. Wyjaśnij, dlaczego starożytne cywilizacje, jak Mezopotamia, Egipt czy Indie, powstawały w dorzeczach wielkich rzek?
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Warto zobaczyć, co proponują:
Biblioteka Publiczna w Swarzędzu
Pływalnia Wodny Raj
Losowa fotografia
Wygenerowano w sekund: 0.09 11,386,007 Unikalnych wizyt