Z radością informujemy, że w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym SERCE KAPSUŁY CZASU odnieśliśmy nie lada sukces

Amelia Fabiańska, Wiktoria Kaleta i Zuzanna Robińska – zostały Zwycięzcami Honorowymi

Zofia Indrzejczak, Magdalena Knothe, Marcin Wiśniewski i Mikołaj Furmaniak - zostali Zwycięzcami Wyróżnionymi

Wszyscy otrzymają certyfikaty i już przeszli (jednocześnie nasza Szkoła) do historii cywilizacji. Konkurs jest elementem ogólnopolskiego projektu: „Kapsuła Czasu”. Celem przedsięwzięcia jest budowa rzeźby architektonicznej, która stanie w prestiżowej lokalizacji w Krakowie, przy ul. Dolnych Młynów 10. W dalszej perspektywie, Kapsuła jako obiekt mobilny, będzie prezentowana w wielu miejscach Polski i Europy, przy okazji wystaw oraz targów o charakterze artystycznym, naukowym i kulturalnym.

W zamyśle Organizatora zarówno sama Kapsuła, jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane następnym pokoleniom. „Kapsuła Czasu” będzie otwierana w interwałach czasowych: za 10, 25, 50, 75 i 100 lat, kiedy to będzie następowało porównywanie z teraźniejszością wizji przedstawionych w pracach Uczestników.

Wyróżnione prace