Zajęcia pozalekcyjne


Wykaz warsztatów nadobowiązkowych (zajęć pozalekcyjnych) w roku szkolnym 2023/2024 oraz osób prowadzących


Chemia z pomysłem

SP - poniedziałek 14.55  

LO - poniedziałek 16.30

to zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej oraz Liceum Ogólnokształcącego prowadzone przez dr Annę Modrzejewską - Sikorską  -  doktora nauk chemicznych, adiunkta w Zakładzie Chemii Ogólnej i Analitycznej Politechniki Poznańskiej.  Pani doktor na zajęcia zaprasza uczniów Szkoły Podstawowej, którzy chcą spróbować swoich sił w chemicznym laboratorium oraz uczniów Liceum wiążących swoje przyszłe studia z chemicznym laboratorium


Dziennikarstwo

wtorek 16.35

to zajęcia dla tych, którzy lubią pisać, mieć wpływ na rzeczywistość i są gotowi na dziennikarskie wyzwania. Grupa tworzy szkolne czasopismo "EKOSIK" pod opieką pani profesor Wioletty Michałek. Wioletta Michałek - nauczycielka języka polskiego, historii i wos-u, autorka zadań w konkursie "Złota Żaba" i "Złota Żabka", korektorka czasopisma dla nauczycieli "Polonistyka", miłośniczka krzyżówek, łamigłówek, sudoku, prac ogrodowych oraz jazdy na rowerze.


Informatyka i Robotyka

Informatyka: SP - czwartek 14.55 SP, LO - czwartek 16.35

Robotyka: LO - wtorek 16.35

Zajęcia prowadzi dr Jarosław Adamiec. Zawodowo związany od 2004 roku z Politechniką Poznańską, adiunkt w Instytucie Konstrukcji Maszyn. Interesuje się problemami dokładności kinematycznej przekładni zębatych oraz systemami mechatronicznymi. Jest autorem artykułów dotyczących dokładności kinematycznej przekładni zębatych, systemów mechatronicznych oraz współautorem skryptów poruszających tematykę komputerowego zapisu konstrukcji. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotów: technologia informacyjna, grafika inżynierska, CAD, grafika komputerowa, podstawy konstruowania urządzeń precyzyjnych, wprowadzenie do mechatroniki, podstawy mechatroniki, mechatronika w pojazdach, nawigacje saterlitarne oraz sterowanie radiowe.


Fizyka doświadczalna

SP - piątek  13.10

Poprowadzi je doktorantka wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej i nauczycielka fizyki w naszej szkole pani profesor Justyna Stachera. Justyna Stachera – doktorantka Studium Doktoranckiego Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. W pracy doktorskiej skupia się na badaniu możliwości aplikacyjnych dyskotycznych ciekłych kryształów wykorzystując technikę Langmuira oraz jej pokrewne metody. Od 2021 roku łączy naukę w szkołach Fundacji Edukacji Społecznej EKOS z realizacją badań w ramach doktoratu.


Fotografia i multimedia oraz RYSUNEK

Fotografia i multimedia: SP i LO - poniedziałek 16.35

Rysunek: SP i LO: czwartek 16.35

Przygoda z grafiką, fotografią i filmem oraz zajęcia artystyczne, malarstwo, rysunek, instalacje plastyczne - zajęcia poprowadzi Patryk Bosco. Plastyk o specjalności projektowania graficznego. Malarz studiujący na Poznańskim Uniwersytecie Artystycznym. Twórca rozwijający się, o szerokiej gamie zainteresowań, pasji i profesji. Ceniący otwartość i tolerancję. Zajmuje  się malarstwem, rysunkiem, komiksem, grafiką, fotografią i kinematografią oraz animacją i videomappingiem.


Klub brydżowy

SP i LO - poniedziałek  14.55 grupa początkująca 

SP i LO - poniedziałek  16.35  grupa zaawansowana

Elżbieta Paluczek – emerytowana nauczycielka matematyki, pracowała w szkołach Fundacji EKOS, Nekli, Sulęcinie i Poznaniu, zrealizowała wiele projektów międzynarodowych, kiedyś pasjonatka wędrówek górskich i podróży, ostatnio zafascynowana brydżem.
Ryszard Paluczek – w przeszłości nauczyciel matematyki, ze swoim wychowankiem stworzył firmę handlową, która dzisiaj zatrudnia 300 osób, pasjonat brydża od 50 lat.


Klub psychologiczny 

SP i LO - czwartek  16.35 

To zajęcia dla tych, których fascynuje ludzki umysł i emocjonalność, ale też psychologia jako dziedzina nauki.  Zajęcia poprowadzi pani psycholog  Paulina Jóźwiak -Yassine psycholog, terapeuta terapii AC.


Siatkówka 

SP - czwartek 16.35

LO - wtorek 16.35  

Trener Łukasz Kotliński zaprasza wszystkich, którzy lubią sport i chcą go aktywnie uprawiać. 


Religia

7a  - wtorek 13.10

8a  - wtorek 14.55

LO - wtorek 16.35 

Zajęcia poprowadzi katechetka Laura Madalińska


Teatr 

SP i LO - poniedziałek 16.35

Praca nad głosem, ciałem, tekstem,  przygotowanie premiery spektaklu na zakończenie roku. Zajęcia prowadzi - reżyser i aktor poznańskiego Teatru Animacji - pan Artur Romański.


Warsztaty naukowca

SP i LO - środa 16.35

Zajęcia dla wszystkich, którzy myślą u studiach  SCIENCE - biologów, chemików, fizyków i matematyków. Zajęcia poprowadzi profesor UAM Mikołaj Lewandowski, doktor habilitowany nauk fizycznych. Pracuje na stanowisku Profesora uczelni w Centrum NanoBioMedycznym Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie kieruje grupą badawczą zajmującą się fizykochemią powierzchni. Prywatnie fan Formuły 1 oraz piłki nożnej.