Potrzebne dokumenty

WNIOSKUJĄC O PRZYJĘCIE DO LICEUM, NALEŻY PRZESŁAĆ SKANY NASTĘPUJĄCYCH DOKUMENTÓW:
1)  podpisanego podania o przyjęcie do szkoły,
2)  świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej,
3)  wykazu ocen klasyfikacyjnych uzyskanych przez kandydatkę/kandydata po pierwszym semestrze klasy VIII, poświadczonego przez wychowawcę klasy (nie dotyczy uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS w Swarzędzu),
4) fotografii legitymacyjnej kandydatki/kandydata.

Prosimy o przesłanie w.w. dokumentów na adres e-mail: liceum@ekos.edu.pl. W temacie wiadomości prosimy napisać imię i nazwisko kandydatki/kandydata - rekrutacja.