Zasady, terminy ...

Informujemy, że od 11 marca 2019 r. rozpoczynamy rekrutację uczniów do klasy siódmej oraz do klasy ósmej szkoły podstawowej na rok 2019/20. Rodzice kandydatów mogą składać podania w sekretariacie Szkoły do dnia 15 maja 2019 r.

Podstawą przyjęcia kandydata (kandydatki) do Szkoły będą kolejno:

Decyzja o wpisaniu kandydata / kandydatki na listę uczniów zapadnie do 17 maja 2019 r. Rodzice o treści decyzji Komisji Rekrutacyjnej zostaną zawiadomieni listem poleconym.

Aby umówić się na rozmowę rekrutacyjną, Rodzice kandydata (kandydatki) proszeni są o złożenie w sekretariacie Szkoły wymaganych dokumentów (por. zakładka: Potrzebne dokumenty) i wniesienie opłaty w wysokości 100 zł.

Jeżeli jeszcze przed tą rozmową Rodzice chcieliby uzyskać dodatkowe informacje o Szkole, Dyrektor lub jego zastępca udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania. Ewentualne prośby o spotkania należy zgłaszać w sekretariacie Szkoły.