Potrzebne dokumenty

Dokumenty, które należy złożyć ubiegając się o przyjęcie do Szkoły Podstawowej Fundacji EKOS:

  1. podanie Rodziców - podanie do SP 2019 do pobrania.pdf,
  2. życiorys, własnoręcznie napisany przez kandydata (-kę)
  3. dwie fotografie,
  4. świadectwo ukończenia klasy V szkoły podstawowej (przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy VII) lub świadectwo ukończenia klasy VI szkoły podstawowej (przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy VIII),
  5. wykaz ocen za pierwszy semestr klasy VI (przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy VII) lub wykaz ocen za pierwszy semestr klasy VII (przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy VIII).