Potrzebne dokumenty

  1. podanie Rodziców - podanie do SP 2019 do pobrania pdf
  2. dwie fotografie,
  3. przy zapisach do klasy 1.: zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
  4. przy ubieganiu się o udział w projekcie Fundacji Edukacji Społecznej EKOS nauczania indywidualnego dla uczniów klasy 1. - wniosek rodziców i orzeczenie publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie indywidualnego nauczania na rok 2019/2020,
  5. w przypadku kandydatki (kandydata) do klasy 7. lub 8.: własnoręcznie napisany życiorys,
  6. przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy 7. lub 8. wykaz ocen za pierwszy semestr klasy poprzedniej oraz świadectwo jej ukończenia.