Potrzebne dokumenty

  1. Podanie
  2. Dwie fotografie,
  3. Przy zapisach do klasy 1.: zaświadczenie o odbyciu przez dziecko przygotowania przedszkolnego (tzw. informacja o gotowości szkolnej) lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
  4. W przypadku kandydatki (kandydata) do klasy 7. lub 8. własnoręcznie napisany życiorys.
  5. Przy ubieganiu się o przyjęcie do klasy 7. lub 8. wykaz ocen za pierwszy semestr  odpowiednio klasy 6. lub 7. oraz świadectwo  ukończenia klasy poprzedniej -  odpowiednio 5 lub 6.