Wymagania egzaminacyjne

Egzaminy wstępne do I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu (trzyletniego) - zakres wymagań

Na egzaminie wstępnym do liceum trzyletniego obowiązują wiedza i  umiejętności opisane w podstawie programowej nauczania dla gimnazjum.

JĘZYK POLSKI Podstawa programowa 
MATEMATYKA Podstawa programowa
BIOLOGIA Podstawa programowa
CHEMIA Podstawa programowa
FIZYKA Podstawa programowa
GEOGRAFIA Podstawa programowa
HISTORIA Podstawa programowa
JĘZYK ANGIELSKI Podstawa programowa - poziom III.1
JĘZYK NIEMIECKI Podstawa programowa - poziom III.1

Egzaminy wstępne do I Liceum Ogólnokształcącego w Swarzędzu (czteroletniego) - zakres wymagań

Na egzaminie wstępnym do liceum czteroletniego obowiązują wiedza i  umiejętności opisane w podstawie programowej nauczania dla szkoły podstawowej. 

JĘZYK POLSKI Podstawa programowa klasa VII i VIII, 
MATEMATYKA Podstawa programowa klasa VII i VIII 
BIOLOGIA Podstawa programowa 
CHEMIA Podstawa programowa 
FIZYKA Podstawa programowa 
GEOGRAFIA  Podstawa programowa, punkty IX - XVIII 
HISTORIA Podstawa programowa, punkty XIX-XXXVII 
JĘZYK ANGIELSKI Podstawa programowa - poziom II.1 
JĘZYK NIEMIECKI Podstawa programowa - poziom II.1