6 września 1989 roku Katarzyna Grajewska, Witold Gromadzki, Wojciech Pogasz, (nieżyjąca już) Wanda Dąbrowska oraz reprezentujący Swarzędzką Spółdzielnię Mieszkaniową Paweł Pawłowski - złożyli w Państwowym Biurze Notarialnym w Poznaniu oświadczenie o powołaniu Fundacji Edukacji Społecznej EKOS, której pierwszym celem miało być założenie i prowadzenie I LO w Swarzędzu.
W grudniu 1989 r. w warszawskim sądzie dokonany został stosowny wpis w rejestrze fundacji. Fundacja Edukacji Społecznej Ekos z siedzibą w Swarzędzu, rozpoczęła działalność.
Z tej okazji na dużej przerwie na boisku szkolnym Dyrektorzy Szkoły uroczyście zasadzili dąb czerwony.
Mija trzydzieści lat - niech kolejne będą równie owocne!
Galeria