IMG-9325.jpg


Uczniowie uczęszczający na zajęcia z geografii na poziomie zaawansowanym wzięli dzisiaj udział w warsztatach dotyczących różnych aspektów dostępności transportowej.

IMG-9329.jpg


Zajęcia rozpoczęły się wykładem pt.:"Basics of transport accessibility". Po teoretycznym wprowadzeniu w języku angielskim, odbyła się część warsztatowa dotycząca m.in. dostępności czasowej, fizycznej i ekonomicznej.

IMG-9326.jpg


Zajęcia poprowadził dla nas dr Michał Niedzielski z Zakładu Geografii Miast i Ludności Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie.

IMG-9331.jpg