drzwi.JPG

Sobota dziewiątego marca powitała nas piękną, słoneczną pogodą. W ten właśnie dzień otworzyliśmy szeroko drzwi naszej szkoły. Zarówno goście, jak i wszyscy uczniowie świetnie się bawili i sporo się nauczyli. Całość rozpoczęła się od występu zespołu teatralnego Niegromotni, czyli sorry William (pod opieką Artura Romańskiego), który przedstawił etiudę pt. Duch ojca Hamleta. Drugim punktem części artystycznej był pokaz taneczny uczniów klasy ósmej w stylu lat dwudziestych.

D3.JPG

Dyrektor Anna Białobrzeska powitała wszystkich serdecznie i zapowiedziała kolejne punkty programu. Następnie wszyscy uczniowie oraz przybyli goście udali się na lekcje, przygotowane specjalnie na ten dzień przez maturzystów. Były to lekcje z następujących przedmiotów: fizyka (Fizyka Show pod opieką Justyny Stachery), chemia (Od czego zależy barwa substancji i jak można ją zmienić? pod opieką Agnieszki Michalskiej), biologia (Wykrywanie zawartości witaminy C w sokach owocowych pod opieką Agnieszki Banaszak oraz Biologiczne bazy danych pod opieką Klaudii Staszak), geografia (Co każdy z nas może zrobić dla ochrony klimatu? pod opieką Doroty Indrzejczak), język angielski (Functional language pod opieką Stevena Haylesa oraz Idiom hunt pod opieką Lucyny Majcher), język niemiecki (Man ist, was man ist pod opieką Karoliny Drożdżyńskiej), historia (Gorące momenty Zimnej wojny; – pod opieką prof. UAM Małgorzaty Praczyk) oraz matematyka (Logika i korzyści płynące z jej nauki pod opieką dr. Marcina Bartkowiaka).

D2.JPG

Momentem kulminacyjnym była konkurencja, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas. Polegała ona na wciagnięciu plecaka pod sufit sali gimnastycznej na wczesniej przygotowanej przez klasę linie. Wygrała klasa IA.
Drzwi otwarte w naszej szkole były świetną okazją do poznania jej specyfiki – dla gości i kandydatów na uczniów - oraz do integracji, zabawy i nauki – dla wszystkich członków społeczności Ekosu.
Do zobaczenia za rok!
Fotorelacja w obiektywie Marysi i Zuzy