Geoinfo.jpg


19 marca 2021 r. odbył się Etap Centralny, a następnie Finał Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej, w którym główną nagrodą był indeks na studia. Wszystkie etapy konkursu odbywały się tym razem w trybie zdalnym.
W Etapie Centralnym wzięło udział 30 najlepszych uczestników eliminacji, w tym trzech uczniów z naszej szkoły: Maciej Borek i Piotr Kolasiński-Kolenda z klasy II oraz Jan Indrzejczak z klasy III. Uczestnicy na tym etapie konkursu musieli rozwiązać zarówno zadania teoretyczne, jak i wykonać praktyczne zadania na komputerach.

Konkurs geoinformatyczny.jpg

Do etapu finałowego komisja konkursowa zakwalifikowała 6 najlepszych uczestników Etapu Centralnego, w tym ucznia klasy IIIB Janka Indrzejczaka. W ostatnim etapie konkursu finaliści mieli za zadanie wykonać interaktywną mapę wspomnień z czasu studiów na Wydziale Geodezji i Kartografii, korzystając z API Google Maps, a następnie omówić uzyskane wyniki i odpowiedzieć na pytania Komisji Konkursowej.
Na podstawie wyników finału Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów spośród finalistów, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Laureatem II miejsca został Jan Indrzejczak i ma już zapewnione miejsce na studiach na Politechnice Warszawskiej.
Gratulujemy!
Wyniki konkursu