Olimpiada jp2.png

Została opublikowana ogólnopolska lista finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Znajdziemy tam naszą tegoroczną maturzystkę Katarzynę Żołyńską.
Choć Kasia ostateczną rozgrywkę ma dopiero przed sobą, to już dzisiaj zasługuje na gratulacje.
Zauważmy też, że w związku z tym ma już za sobą... trudy zdawania trzech egzaminów maturalnych: z języka polskiego ustnego, języka polskiego na poziomie podstawowym i poziomie rozszerzonym. W rubryce wyniki: trzy razy 100%. Kasia wie też, że naukę języka polskiego zakończyła oceną celującą.
Składamy też gratulacje pani prof. dr hab. Beacie Gromadzkiej nauczycielce Kasi.