W dniu dzisiejszym, z zachowaniem reżimu sanitarnego odbyły się egzaminy wstępne do naszego Liceum. Ucznowie zdawali egzaminy z przedmiotów, których zamierzają uczyć się na poziomie rozszerzonym oraz z języka angielskiego na poziomie roszerzonym i dwujęzycznym.


Wyniki egzaminów będę znane w przyszłym tygodniu.


Przypomnijmy, że Nasze Liceum daje unikalne możliwości. Wszystkie przedmioty szkolne zostały podzielone na dwie grupy: poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich (nauka na tych zajęciach – poza obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi i językami obcymi – kończy się po klasie pierwszej) oraz poziom rozszerzony (nauka na tych zajęciach trwa przez wszystkie lata nauki). W praktyce oznacza to, że każdy uczeń uczęszcza na wszystkie zajęcia obowiązkowe poziomu podstawowego ze swoją klasą, a w osobnych grupach na wybrane przez siebie przedmioty na poziomie rozszerzonym. Oznacza to też, że ilość lekcji może być różna dla różnych uczniów tej samej klasy – zależy od ilości przedmiotów wybranych na poziomie rozszerzonym. Wybór przedmiotów na poziomie rozszerzonym można modyfikować po każdym trymestrze.