eg82.jpg

W dniach 23 - 25 maja odbyły się egzaminy ósmoklasisty. Uczniowie klasy 8a i 8b pisali egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego. Na efekty swojej pracy muszą poczekać do poniedziałku 3-go lipca. Po egzaminach humory dopisywały. Mamy nadzieję na dobre wyniki.

eg84.jpg

eg85.jpg

eg86.jpg

eg87.jpg