Egzaminem z języka angielskiego rozpoczęliśmy egzaminy wstępne do trzyletniego i czteroletniego liceum. Rozstrzygnie on czy kandydatka lub kandydat rozpocznie naukę w grupie z maturą dwujęzyczną, czy z maturą rozszerzoną. Drugi egzamin dotyczył głównego przedmiotu zdawanego na maturze rozszerzonej. Jeśli wyniki egzaminu pozwoli przyjąć do szkoły, można dobrać kolejne przedmioty na poziomie zaawansowanym. Wszystkim serdecznie życzymy sukcesu!
Galeria