PHOTO-2022-05-14-18-41-27 (3).jpg


Maj to nie tylko czas matur i przygotowań do egzaminu ósmoklasisty. W ostatnią sobotę kandydaci do szkoły przystąpili do egzaminów wstępnych, które zadecydują o tym, czy w przyszłości zostaną uczniami naszego Liceum. Każdy z nich, wybrał przedmiot egzaminacyjny - biologię, chemię, fizykę, geografię, historię, język polski lub matematykę. Obowiązkowo wszyscy musieli zdawać egzamin na poziom rozszerzony z języka angielskiego, a kandydaci na poziom dwujęzyczny przystąpili do dodatkowej części egzaminu z języka angielskiego na tym poziomie.

PHOTO-2022-05-14-18-41-27.jpg


Przypomnijmy, że każdy, aplikując do szkoły, decyduje o swoim indywidualnym profilu nauczania - poza przedmiotem egzaminacyjnym i językiem angielskim, ma do wyboru jeszcze przynajmniej trzy przedmioty. Oznacza to, że indywidualny jego profil może składać się nawet z 5 przedmiotów. Gdyby wybór okazał się błędny, uczeń w trakcie nauki może go zmienić, jeśli uzupełni zaległości.
Wyniki egzaminów poznamy do 28 maja.