Egz.jpg


W sobotę 15 maja odbyły się egzaminy wstępne do liceum. Aby zostać uczniem naszej szkoły, kandydat musi przystąpić do egzaminu z wybranego przez siebie przedmiotu, którego w liceum chce się uczyć na poziomie rozszerzonym oraz do egzaminu z języka angielskiego na dwóch poziomach - rozszerzonym lub dwujęzycznym. Warto zauważyć, że większość wybierała trudniejszy wariant egzaminu językowego, pozwalający na rozpoczęcie nauki w grupie z maturą dwujęzyczną.

Ze względu na zasady epidemiczne, egzaminy musiały odbyć się w kilku grupach.

Wyniki poznamy wkrótce. Jeśli pozwolą one na przyjęcie do szkoły, kandydat może dobrać inne przedmioty na poziomie rozszerzonym i z nich przygotowywać się do matury.

Wszystkim życzymy sukcesów!