Nazwa "eTwinning" oznacza społeczność szkolną, gromadzącą szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko), która współpracuje za pomocą mediów elektronicznych. W ramach eTwinning organizowane jest również doskonalenie zawodowe nauczycieli. W zeszłym tygodniu odbyły się w Portugalii warsztaty dla nauczycieli po tytułem "Empowering students with e Twinning". Wzięła w nich udział nauczycielka języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie z naszej szkoły - Wioletta Michałek. Wśród przedstawicieli 28 krajów było tylko 5 Polaków. Wszyscy nauczyciele wysłuchali interesujących wykładów i nawiązali kontakty, które zaowocują w przyszłości współpracą i wymianami uczniów.