Kopia-II-logo-explory-MN-1.jpg

Na liście osób przyjętych w I turze do Programu Staży Badawczo-Rozwojowych E(x)plory 2019 realizowanych przez Fundację Zaawansowanych Technologii znalazł się uczneń naszej szkoły Szymon Lewicki.
Swój dwutygodniowy staż odbędzie w Zakładzie Bioenergetyki, Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Szymonowi GRATULUJEMY!