AA1.jpg


1 kwietnia 2023 odbył się finał konkursu fizycznego FAST organizowanego przez Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Celem konkursu było przygotowanie w I etapie konkursu pracy badawczej, bądź popularnonaukowej z zakresu fizyki, astronomii.
I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS reprezentował Jan Matuszewski, uczeń klasy IIIA. Jan jako pasjonata gry na gitarze pod opieką nauczycielki fizyki Justyny Stachery przygotował pracę pt. „Wpływ technik grania na gitarze na parametry fali dźwiękowej”. W swojej pracy poddał analizie techniki grania, badając przy tym poziom ciśnienia akustycznego, częstotliwość czy okres fali z wykorzystaniem aplikacji zainstalowanej w…telefonie!

AA2.jpg


1 kwietnia 2023 zaprezentował swoją pracę w formie prezentacji oraz nagrań multimedialnych przed komisją, w skład, której wchodzili profesorowie UMK. Jan uzyskał tytuł laureata, zajmując 3 miejsce. Prócz nagród rzeczowych tytuł laureata upoważnia do uzyskania maksymalnej ilości punktów w trakcie postępowania kwalifikacyjnego na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na dowolnie wybranym kierunku.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji!

AA3.jpg