Sekretariat w okresie wakacji będzie czynny:
od 13 lipca do 17 lipca: godz. 10.00-13.00
20-29 lipca: nieczynny
30 lipca: godz. 10.00-13.00
31 lipca: godz. 9.00-15.00
3-10 sierpnia: godz. 10.00-13.00
11 sierpnia: godz. 12.00-16.00
od 12 sierpnia: godz. 10.00-13.00