Gwara5.jpg

25 września warsztatami na temat roli gwar w historii języka polskiego i współczesnej popkulturze zainaugurowaliśmy wykłady w Szkolnej Akademii Myślenia.Spotkanie z uczniami poprowadził profesor UAM Błażej Ossowski - znawca współczesnej dialektologii i miłośnik gwar. Podczas pierwszej części spotkania poznaliśmy podstawy historii języka polskiego i dowiedzieliśmy się, dlaczego gwary są istotnym świadectwem jego zmian.

Gwara6.jpg

Nie obyło się bez krótkiego sprawdzianu znajomości gwary wielkopolskiej i poznańskiej. Przy okazji okazało się, że gwary są interesującym tworzywem współczesnych tekstów kultury. W drugiej stanęliśmy przed trudnym zadaniem odczytania fonetycznie i zrozumienia zapisów gwarowych autorów kartek pocztowych z początku XX wieku. Fonetyczne łamańce były przyczynkiem do poznania cech polskich dialektów.
Żadne lury, trzeba było chapać!