IMG-3589.jpg


W poniedziałek odbyliśmy III Konferencję Posterową w ramach jesiennej sesji egzaminów z Warsztatów Interdyscyplinarnych.
Warsztaty Interdyscyplinarne mają na celu kształtowanie samodzielności myślenia w sytuacji problemowej, a szczególnie umiejętności formułowania pytań badawczych, stawiania hipotez, gromadzenia i porządkowania wiedzy na podstawie różnych źródeł oraz krytycyzmu wobec nich.
Tym razem uczniowie klas III LO zaprezentowali wyniki swojej pracy w formie plakatu naukowego (posteru) i krótkiej prezentacji, następnie przystąpili do egzaminów ustnych. Do sesji przystąpiło 21 uczniów, wybierając temat, spośród kilkudziesięciu z różnych dziedzin. Do komisji egzaminacyjnych zaprosiliśmy pracowników naukowych UAM, UE, Politechniki Poznańskiej.

GALERIA


WYBRANE POSTERY


Michalina wi.jpg


Antekwi.jpg


Dominika.png


Plakat Gosia Muszkieta.png


Adamwi.jpg


Janekwi.jpg