esp2.jpg

Zachowując wszelkie zasady higieny, z czystymi rękoma, odwagą w oku oraz nadzieją w sercu klasy 8a i 8b przystąpiły we środę, 2 lutego, do drugiej próby egzaminacyjnej. Kolejność będzie tradycyjna: język polski, matematyka oraz język angielski. Ci uczniowie, którzy nie zapominali o powtórkach w czasie ferii zimowych, liczą na poprawienie wyników z pierwszej próby.
Za nich oraz za wszystkich pozostałych trzymamy kciuki!

esp4.jpg