Katalog fotografii na licytację


Plakat Osiecka i aukcja_po korekcie_jpg.jpg


Pomagamy wybudować szkołę w Zambii

Libambami to mała wioska w prowincji Chamuka, ok. 100 km na północ od stolicy Zambii – Lusaki. We wrześniu tego roku fundacja Dobra Farma z Lublina zwróciła się do społeczności Ekosu z prośbą o włączenie się do akcji SUKULU - budowa szkoły w Zambii. SUKULU w języku mieszkańców wioski Libambami znaczy SZKOŁA, dlatego tak nazwana została akcja polegająca na wsparciu rozbudowy działającej tam szkoły podstawowej i zaangażowaniu w nią dzieci z polskich szkół. Postanowiliśmy włączyć się do tej akcji, która trwa od roku 2017. Za pierwsze uzyskane w ten sposób fundusze została już wykopana studnia przy szkole, bo to była najpilniejsza potrzeba. Mieszkańcy własnymi rękami produkują cegły, które następnie są suszone na słońcu. Jak zapewnił nas prezes fundacji – Pan Stefan Poręba – za zebrane pieniądze kupowane są najpotrzebniejsze materiały budowlane, to jest deski, blacha na dach, gwoździe oraz drut. W szkole pracują dwie nauczycielki, pochodzące z rdzennej ludności. Nie otrzymują one wynagrodzenia, jedynie „Dobra Farma” przysyła im niewielki wsparcie finansowe.


W dniu 26.11. odbędzie się w naszej szkole koncert charytatywny oraz aukcja fotografii naszych uczniów. Całość dochodu z aukcji przekażemy organizatorom akcji SUKULU. Liczymy na obecność oraz hojność wszystkich Gości!


Do każdej szkoły biorącej udział w akcji SUKULU organizatorzy będą wysyłać drogą mailową relacje i zdjęcia z Libambami.


Więcej informacji na stronach: https://www.dobrafarma.pl/sukulu https://pomagam.pl/budujemy_szkole