Matura 23.jpg

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała pierwsze dane dotyczące wyników tegorocznych egzaminów maturalnych. Nie znamy jeszcze stanin, ale w zestawieniu z wynikami szkół okręgu procentowe wyniki uzyskane przez naszych absolwentów są bardzo wysokie:

matury 2023.jpg

Uczniowie naszej szkoły najlepiej w Poznaniu i powiecie zdali egzamin z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym, a w okręgu egzaminy z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Dane Komisji nie uwzględniają co prawda parametrów statystycznych wyników z przedmiotów, do których przystąpiło mniej niż pięciu zdających, jednak z zestawień wyczytać można, że najwyższe wyniki naszych absolwentów dotyczą również egzaminów z historii, wosu, języka niemieckiego, fizyki i geografii.
Gratulacje dla Uczniów i Nauczycieli! Wszystkim Absolwentom życzymy sukcesów w rekrutacji na studiach!
Szczegółowe dane tutaj