wielkanoc21.jpg

Mimo wszystko życzmy sobie radości, pogodnego nastroju i wiary w zwycięstwo dnia nad nocą. Wiele wskazuje na to, że ta Wielkanoc rozpocznie od dawna oczekiwane zmiany. Są powody do ostrożnego optymizmu, można, a nawet trzeba, się uśmiechnąć.
Wszystkim Nauczycielom, Tym, którzy dbają o Szkołę, Uczniom i ich Rodzicom, naszym Przyjaciołom życzę zdrowia w oczekiwaniu na świat bez masek, ostatecznie to Wielkanoc.
Witold Gromadzki