ICHBPAN logo.jpg

Uczniowie naszego Liceum: Szymon Lewicki, Iga Muszalska, Jakub Szydłowski, Maria Szydłowska, znaleźli się wśród sześciu laureatów konkursu na STAŻYSTĘ w Instytucie Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk.

Komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców na podstawie nadesłanych przez kandydatów esejów pt.: "Dlaczego jestem najlepszym kandydatem na staż naukowo - badawczy w ICHB PAN". Celem stażu jest rozwijanie zainteresowań naukowych licealistów z zakresu biologii i chemii oraz inspirowanie do samodzielnego, kreatywnego myślenia. Uczniowie będą realizować badania w Zakładach i Pracowniach Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Pod kierunkiem Mentorów będą mieć możliwość zgłębiania wiedzy praktycznej jak i merytorycznej.

Mentorem:

Szymona Lewickiego został Prof. dr hab. Maciej Stobiecki, kierownik Zakładu Biochemii Produktów Naturalnych,

Igi Muszalskiej została Dr Agnieszka Belter z Zakładu Biologii Medycznej,

Jakuba Szydłowskiego została Dr Anna Urbanowicz, kierowniczka Pracowni Inżynierii Białek,

Marii Szydłowskiej została Prof. dr hab. Kamilla Bąkowska- Żywicka, kierowniczka Zespołu Transkryptomiki Funkcjonalnej.