Maja H.jpg


Pomimo niesprzyjających warunków, klasie 8a udało się stawić w przebraniach przed monitorami komputerów. Pośród gwiazd popu, piosenkarek i komików znalazł się nawet uczeń, który odważył się odwzorować pewnego nauczyciela historii.
Jutro uczniowie spotkają się w rzeczywistości w celu odebrania świadectw ukończenia szkoły podstawowej i podziękowania pracownikom szkoły za opiekę przez ostatnie 2 lata.

Wiktoria.jpg


Galeria