pandemia.png


Jesteśmy świadkami czegoś ważnego. Doświadczamy czasu, historii, w które trudno byłoby uwierzyć jeszcze dwa miesiące temu. Warto podzielić się swoimi obserwacjami, wrażeniami, refleksjami dotyczącymi życia w czasach pandemii. Wszystkich uczniów zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie literackim Pandemia - co mi daje, co mi zabiera...

Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach:

  • poezja – 3 wiersze dowolnej długości, format czcionki Times Roman 12,

  • esej – objętość ok. 250 słów, format czcionki Times Roman 12,

  • opowiadanie - objętość ok 250 słów, format czcionki Times Roman 12.

Prace sygnowane tytułem konkursu z dopiskiem kategorii należy wysłać w formie elektronicznej na adres anna_bialobrzeska@ekos.edu.pl do 25 maja 2020 roku. O przydziale nagród zadecyduje trzyosobowa komisja, powołana spośród nauczycieli naszej Szkoły. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 czerwca. Najlepsze prace zostaną wydrukowane w specjalnym numerze „Ekosika”, a ich autorzy - nagrodzeni oceną celującą z języka polskiego wagi 3.

Anna Białobrzeska i Wioletta Michałek