IMG_9602.jpg

W piątek 22 marca zakończyliśmy II trymestr. Wszystkim uczniom gratulujemy tych mniejszych i większych sukcesów.

IMG_9601.jpg

Na podstawie dokumentacji klasyfikacyjnej za II trymestr roku szkolnego 2023/2024 Komisja Stypendialna przyznała stypendia za osiągnięcia najwyższych wyników w nauce następującym uczniom:
Aleksandrze Siedleckiej uczennicy klasy 7a SP za najwyższą średnią ocen - 5,84.
Alicji Olejniczak z klasy IA LO najwyższą średnią ocen - 5,59.
Wiktorii Wiatrowskiej z klasy IIB LO za najwyższą średnią ocen z poziomów rozszerzonych - 5,44.
Najwyższe średnie za II trymestr w poszczególnych kategoriach uzyskali:
Szkoła Podstawowa
Aleksandra Siedlecka 7a - 5,84
Maria Młodawska 7a - 5,56
Antonina Michalak 8a - 5,54

IMG_9615.jpg

LO - średnie całkowite
Alicja Olejniczak IA - 5,59
Hanna Karwowska IB - 5,53
Zuzanna Stachowiak IC - 5,49

IMG_9620.jpg

LO - średnie z poziomów rozszerzonych
Wiktoria Wiatrowska - 5,44
Zuzanna Stachowiak - 5,40
Bartosz Olasek IIIB - 5,36

IMG_9623.jpg