Styp2.jpg

Na podstawie dokumentacji klasyfikacyjnej za II trymestr roku szkolnego 2021/2022 Komisja Stypendialna przyznała następujące stypendia za osiągnięcia najwyższych wyników w nauce następującym uczniom:
Pawłowi Woźniakowi uczniowi klasy 7b Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,89.
Antoniemu Mrozkowi z klasy IIB I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,56.
Bartoszowi Olaskowi z klasy IB I LO z Oddziałami Dwujęzycznymi Fundacji Edukacji Społecznej EKOS w Swarzędzu za najwyższą średnią ocen 5,52 z poziomów zaawansowanych.
Najwyższe średnie za II trymestr w poszczególnych kategoriach uzyskali:
Szkoła Podstawowa
I miejsce - Paweł Woźniak 7b - średnia 5,89

II miejsce - Maja Bałtaki 8a - średnia 5,73

III miejsce - Zuzanna Stachowiak 7b - średnia 5,71

LO - średnie całkowite:

I miejsce - Antoni Mrozek IIB - średnia 5,56

II miejsce - Małgorzata Majewska IB - średnia 5,51

III miejsce - Julia Gumińska IA - średnia 5,36

LO - średnie z poziomów zaawansowanych

I miejsce - Bartosz Olasek IB - średnia 5,52

II miejsce - Julia Gumińska IA - średnia 5,44

III miejsce - Małgorzata Majewska IB - średnia 5,42