Znamy szczegóły procedur związanych z przekazaniem zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasisty. Będzie je można odebrać - mogą to zrobić uczniowie lub ich rodzice - w Szkole 31 lipca, w piątek, w godzinach 10.00 - 15.00 oraz w poniedziałek i wtorek w godzinach 10.00 - 13.00. Możecie też Państwo otrzymać skan zaświadczenia. Wymaga to przesłania wcześniej mailem wniosku na adres: liceum@ekos.edu.pl.

Uczniowie będą mogli sprawdzić wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (https://wyniki.edu.pl) od godz. 10.00 31 lipca. W tym celu należy posłużyć się loginem i hasłem, które zostały przekazane w czerwcu.