15 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Szkoły. Nowym przewodniczącym został wybrany pan Bogdan Płachtij, który zastąpił sprawującą tę funkcję od 2016 roku panią Aleksandrę Persona-Śliwińską.
Rada Szkoły przyjęła uchwały o rozliczeniu wpływów finansowych i wydatków za rok 2020, planie finansowym na rok 2021 oraz o wysokości czesnego.