Wigilia.jpg

Znowu bardzo potrzebujemy nadziei. Życzmy jej sobie z okazji Bożego Narodzenia i nadchodzącego Roku Nowego. Niech to będzie nadzieja na lepsze jutro i cały kolejny rok. Na zdrowie, uśmiech i radość. Życzę tego całej szkolnej społeczności i wszystkim naszym przyjaciołom. Obyśmy zdrowi byli!
Witold Gromadzki